Ako komplikované je vyhľadávanie a datová analýza?

Je správne vyhľadávanie a datová analýza nad údajmi len záležitosťou vloženia údajov do jedneho z vyhľádávacích nástrojov, alebo analytickej platformy, alebo existujú aj skryté prekvapenia? To sú najčastejšie otázky, ktoré prichádzajú na myseľ pri analýze údajov v súvislosti vyhľádávaním, analýzou textov a údajov.

Služby a produkty

digitalware sa zameriava na dodávku riešení pre vyhľadávanie a analýzu údajov.

Vývoj softvérových riešení na mieru

Realizujeme vývoj softvérových riešení zameraných na vyhľadávanie a analýzu údajov v reálnom čase

Správa informačných systémov

Vykonávame komplexnú starostlivosť o informačné systémy zákazníkov, pričom sa staráme o údřbu a ďaľší rozvoj infraštruktúry

Návrh a implementácia IT riešení

Pre našich zákazníkov vykonávame návrh komplexného riešenia IT systémov, s prihliadnutím na optimalizáciu prepojení jeho jednotlivých častí, z pohľadu HW ako aj SW

Potrebujete vyriešiť vyhľadávanie v štrukturovaných a neštrukturovaných údajoch a analytické vyhodnotenie údajov

O Spoločnosti

Spoločnosť digitalware vznikla v roku 2010 s primárnym zameraním na digitalizáciu objektov rôzneho druhu.
Postupom času, s rastom zdigitalizovaných textových údajov, vznikla potreba ich spracovania, vyhľadávania a analyzovania,
čo viedlo k ďalšej špecializácii spoločnosti na spracovanie a analýzu dát rôzneho druhu naprieč všetkými odvetviami.

Naše skúsenosti

Ruby on Rails
85%
Drupal
80%
PostgreSQL
80%
ElasticSearch
90%
Redis
80%
Virtualizácia
85%
CentOS
90%

Náš process

Po osobnom stretnutí so zákazníkom a zadefinovaní požiadaviek, nasleduje proces analýzy.

1

ANALÝZA

2

PLÁNOVANIE

3

NÁVRH

4

VÝVOJ

5

TESTOVANIE

6

PREVÁDZKA

Riešenia

Naše SW riešenia sú v prevažnej miere spojene s grafickou vizualizáciou analyzovaných údajov.
Analýzy sú vytvárane real-time nad indexovanými údajmi.

Analýza údajov

S rastúcim množstvom údajom rastie potreba spoľahlivého vyhľadávania a spracovania získaných vysledkov spolu so správnou interpretáciou získaných údajov.

Kontaktné informácie:

digitalware, s.r.o.
Kyjevská 11
949 01 Nitra, Slovenská republika
T: +421 2 3810 1037
Pobočka:
Gagarinová 19
821 05 Bratislava, Slovenská republika